fredag 18 maj 2007

Om man ser tid som en bristvara blir tiden en fiende och ett hot och eftersom tiden inte går att påverka i faktisk mening blir det en svår situation.

Jag väljer att se tid som en möjlighet. Kan man se det som att man väljer att ge bort tid istället för att någon stjäl den? (Vad annat skulle man tillåta sig att bli bestulen på utan att polisanmäla det?) Att ge bort något är tillåtet och till och med väldigt trevligt.

Någon har sagt att man får tillbaka mer än man ger - det är positiva cirklar! Jag såg för länge sedan filen Skicka vidare och även om den innehåller många klicheer så är grundtanken bra, att oegennyttigt ge.

Inga kommentarer: