torsdag 21 juni 2007

Det klart att jag blir lite stolt över att bo i Sveriges bästa kommun 2007. Det känns ju bra att ha det bra. Men det är en segregerad lista som Fokus presenterar, det är så kallat fina kommuner som ligger i topp. Och det vore intressant att komplettera med en undersökning av vad människor tycker. Nu tycker jag ju att det är bra att bo i Lund och det redan innan undersökningens resultat presenterades.

Vad syftar undersökningen till? Mer än att det "känns bra". Att ge förebilder för andra kommuner att ta efter? Att förstärka en utifrån trettio uppsatta parametrar bild av vad som är att vara en lyckad och lycklig person i en framgångsrik kommun? Att för andra kommuner prestigeorienterat rekrytera "bra" människor till en kommun för att komma högt upp på listan?

Lite smolkigt känns det allt i munnen.

Inga kommentarer: