onsdag 1 augusti 2007

Jag läser om organisationer och omorganisationer och chefer och missnöje och hur det funkar, eller snarare inte funkar. Visst har jag läst och hört om goda arbetsplatser med bra ledarskap och nöjda anställda. Men det är inte så ofta det pratas om det som är bra. Tyvärr är det de som har det dåligt som man hör om oftast. Är det då så att det inte finns så många goda arbetsplatser eller är det så att hälsan tiger still?
I vilket fall är det sorgligt med de arbetsplatser där människor inte mår bra, inte känner tillfredsställelse, inte utvecklas om de vill.
Hur förändrar man en inte-arbetsplats?
Det krävs mod.
Mod att lyssna, mod att prata, mod att se, mod att gå framåt och bakåt, och ibland åt sidan, mod att titta in i sig själv och modet att få människor med sig, även de som inte håller med utan att de för den skull måste ha ändrat åsikt.
Mod att våga erkänna sina fel och brister, mod att inse att man inte är på rätt plats, mod att ta stryk, modet att gå om det är det som ska till.
Mod att argumentera, revidera, förändra, argumentera igen. Mod att vara saklig och skilja sak från person.
Är detta en omänsklig uppgift?
Men det finns ju uppenbart människor som klarar det så varför får dåliga organisationer fortsätta förstöra och skapa inten?

Inga kommentarer: