tisdag 29 januari 2008

Tillit

Tillit är en sedimentär bergart som bildas genom att morän litifieras. Tillit är således spår av en äldre nedisning i det område där den hittas och är såleds viktig för att förstå de naturliga variationerna i klimatförändringarna som har skett under jordens historia. I Sverige kan man framförallt hitta tillit i fjällkedjan.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Tillit

Inga kommentarer: