onsdag 19 mars 2008

Lära för livet

I Sydsvenskan står att förskolebarn ska lära sig matte och att läsa. Men det lärde sig mina barn på deras förskola!

Men vad hände när de kom till den kommunala skolan? Fortsatte de att lära sig att läsa och matte och annat "sånt där bra att kunna och ha"? Nja, för då skulle det lekas. Förskoleklass är ett år av lek och att "mogna in i skolvärlden". Och sen ska de börja om i årskurs ett.

Hur vore det om vi försökte möta barnen där de befinner sig, i sin lärandeprocess och sin mognad? En del barn vill lära sig att läsa i förskolan och en del kanske behöver vänta lite. Och hur vore det om vi lät barnen lära sig allteftersom de går i skolan?

Efter att ha jobbat i högskolevärlden vet jag, liksom många andra, att kunskaperna ungdomarna idag har med sig från grundskola och gymnasium blir allt sämre.

Det är under alla åren i skolan som barn och ungdomar behöver - och VILL - lära sig olika saker. Visst, om det finns utrymme och resurser för att satsa på utökad pedagogik i förskolan, jättebra. Men kvaliten på skolan måste generellt höjas! Även på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet...

Inga kommentarer: