måndag 28 april 2008

Högre straff med kunskap

När jag var i Munchen 1988, (jepp, ett tag sedan...) gjorde vi studiebesök på en rättegång. Sejouren avslutades med att åklagaren frågade den anklagade om dennes utbildning. Och jodå, han var stolt över att berätta att han var doktor si och så och en del annat. För detta att han hade en hög utbildningsnivå skulle hans straff bli strängare.

Betyder det att man generellt ska dömas hårdare om man haft en teoretisk möjlighet att förstå och ta ansvar? (Kan teori och praktik hänga ihop så? Hänger emotioner och rationalitet ihop?)

Att om man gör anspråk på att vara bildad får man ta fler konsekvenser? (Jämför med att den som har körkort kan bli av med det även om det är på cykel man bryter mot någon trafikregel.)

Mindre oskuld med mer kunskap?

Inga kommentarer: