fredag 4 april 2008

Social upplysning

Idag bestämde jag att barnen ska informeras om deras privilegierade livssituation i förhållande till andra.

Jag minns när de första gången var inne i ett trapphus och förundrat frågade om det bodde fler här? Nog för att de inte var så gamla...

Och nu när de varit i USA med deras pappa och bara sett de bra områdena och inte inser att USA är ett "mångfacetterat" land är det dags.

Det blir ett projekt att i lagom doser portionera socialrealismen in i dem. Sedan är det visst det skönt att kunna ge dem den miljö de har. Men att veta är viktigt!

Det gäller för allt förresten, som jag tidigare sagt så tror jag inte på "att det man inte vet har man inte ont av". Det är ren och skär bullshit när folk säger så. Jag vill bestämma själv vad jag ska få tycka utifrån det jag vet! Och vem ska bestämma åt mig vad jag ska få veta eller inte? Det gör jag så gärna själv, tack!

Inga kommentarer: