onsdag 21 maj 2008

Bits betygen?

"35 procent av föräldrarna vill att betygen ska införas ännu tidigare." står det i Sydis idag.

Men varför har vi inte betyg ända från första början, från första klass? Så att vi vänjer oss tidigt vid något som inte är farligt (om betygen är farliga beror förstås på vem man frågar :-)). Idag har vi IUP och då kan betyg vara en del av diskussionen.

Betyg är liksom så mycket annat en grannlaga uppgift. Men att tidigt få ett sätt att förhålla sig till kunskap - kan det vara fel? Betygen är ett instrument, ett redskap, en hjälp för att se hur det går för eleven och eleverna. Kunskap är bra och roligt och med betyg sätts kanske pris på ett annat sätt?

Jodå visst, i fel händer kan det bli fel men det kan det mesta bli. I den kompetenta lärarens uppgift ingår att sätta betyg.

Inga kommentarer: