torsdag 15 januari 2009

Sydis skriver om två av Lunds gymnasieskolor som blivit "elitskolor". Aftonbladet gör mer av saken och skriver om hur det kan sticka i ögonen och att det kan bli social skiktning.

För det första: vad är elit för något? Enligt min ordbok: "grupp innefattande de bästa eller skickligaste personerna i en större grupp" Jaha, och vad är det för fel med det då? Beroende på om man laddar ordet positivt eller negativt, så klart. Men om man inte laddar ordet utan bara konstaterar att några är bäst eller skickligast på något och för dessa finns lämplig och avpassad utbildning?! Är det inte bra att alla kan få utbildning som är just sådan? Ska inte den med funktionshinder få anpassade hjälpmedel? Nej, inga hissar, inga inlästa kassetter, inga boendestödjare. Rättvist?

För det andra: det sticker alltså inte i ögonen att Zlatan är duktig i fotboll? (Sticker pengarna som följt med hans skicklighet i ögonen?) Eller sticker den som går på tennisgymnasium eller simmargymnasium i ögonen?

För det tredje diskuteras risken för social skiktning. Men vårt samhälle ÄR socialt skiktat, på olika sätt. Kan det vara så att om vi erkänner det så har vi möjligheter att skapa ett samhälle som är avpassat för olika typer av individer med olika behov och olika intressen.

PS. Om något sticker i ögonen, är det då så att andra sidan av det myntet är ett förakt för den som inte är skicklig eller duktig inom ett visst område? Men alla vi som tillhör medelmåttans skikt då?

Inga kommentarer: