tisdag 16 juni 2009

Mod

Enligt kära ordboken betyder mod "förmåga att handla utan fruktan för följder". Jag vill gärna vara en modig person. Och är det nog ofta också. För mig är det något fint och bra att vara modig. Men jag vågar inte, är inte modig, att göra sådant som får lagliga följder. Kanske är det så att om något får lagliga följder har modet inte varit "för ett gott syfte"? Eller? Men som jag skrivit förut så är det ofta en perspektivfråga, något som är gott för en är kanske mindre gott för en annan. Och vems perspektiv ska gälla? Men slutligen får ett juridiskt perspektiv antas vara giltigt.

Mod rimmar på god. Mod förknippas nog oftast med något gott. Kanske kan det vara värt mycket att vara modig lite till vardags. Ta den där situationen, konflikten, prata med någon, ringa ett samtal.

Sen finns det mod på riktigt. Med på riktigt menar jag dem som vågar riskera det allra mesta för demokrati och medmänniskor och miljö och hela världen. Fast det blir en munfuld för mig. Jag håller mig för nu till mitt vardagsmod.

Inga kommentarer: