tisdag 16 mars 2010

Psyko-

En del ord innehåller suffix eller prefix som bestämningar till den andra delen av ordet och ord bär mening och betydelse och visar något för den som läser eller uttalar ordet, säger något om ett sakförhållande.

Psyko-logi. Läran om själslivet.
Psyko-log. Person som genomgått femårig högskoleutbildning och därefter genomfört ett års tjänstgöring för erhållande av psykologlegitimation.

Psyko-terapi. Behandling av psykiska störningar med psykologiska metoder.
Psyko-terapeut. Som yrkesmässigt sysslar med psykoterapi.

Inom området psykologi behövs psykologer. För psykoterapi behövs psykologer. Annars hade det ju hetat något annat! :-)

Eller annorlunda uttryckt: psykoterapeuter ska vara psykologer, ha psykologutbildning som grundutbildning. En psykolog har den breda utbildning och kompetens att se en person ur ett psykologiskt perspektiv vid behandling och som psykoterapeut den fördjupning som krävs som pålagring till grundutbildningen.

Sen kan det visst det finnas duktiga och skickliga samtalspersoner med annan (grund)utbildning.

Inga kommentarer: