tisdag 13 juli 2010

Knappast en nyhet

Tvärstopp betyder just tvärt stopp, helt omöjligt, utan chans. Sydsvenskan "snitsar" riktigt till det och blåser upp gammal info. Det har sedan länge varit känt att reglerna för antagning till universitet och högskola skulle ändras. Att man med beslutet velat få in unga sökande direkt från gymnasiet. På samhällsnivå är det bättre om man läser tidigt eftersom samhället får nytta av den investerade utbildningen under längre tid. På individnivå är det alltid någon som blir "drabbad". Men om man nu funderat på att söka till universitetet har man väl också kunnat följa debatten och se till att söka före denna ödesdigra höst? (För min del har jag sedan två år känt till att reglerna skulle ändras och det var absolut öppen information jag fick ta del av.)

Jag påbörjade som gammal mina studier för ett och ett halvt år sedan och kom in på 20.0 vilket inte hade räckt idag, eller jag har förresten inte räknat efter. Och med full pott på betyg borde jag ha kunskaper att få upp till 1.9 på högskoleprovet, vilket räcker för både psykolog- och läkarprogrammen.

För de allra flesta innebär förändringen av antagningsreglerna just ingen förändring och för några gör det processen lite mer omständlig. I övergångsfaser blir det alltid uppror men hur många rör det sig om för t ex Lunds universitet med 59000 sökande till höstterminen 2010?

Inga kommentarer: