onsdag 25 maj 2011

Hur mycket ortodox på en skala från ett till tio?

Ortodox betyder renlärig enligt mein ordbok. An auf hinter in neben uber unter vor zwischen. Durch fur gegen ohne um wieder. Aus ausser bei gegenuber mit nach zeit von zu.

Just nu håller jag på att avsluta kbt-kursen. Dessförinnan hade vi pdt. Aldrig förenas de två?

Det verkar finnas mycket att hämta i båda terapiriktningarna. Det finns fördelar, det finns otillräcklighet, det finns självgodhet, det finns tekniker, det finns ord, det finns teori och metod, det finns fundamentalister och det finns pragmatiker. Att tillämpa dem renodlat känner jag för min del blir väl ortodoxt. Se vidare mitt tidigare inlägg om att som psykolog använda de redskap som klienten/patienten behöver. I mitt arbete finns jag inte till för mig själv utan för mina patienter och klienter. Att jag som privatperson finns till för mig själv och min familj och mina vänner är en annan historia. Jag, jag, jag, du, du, du, ni, ni, ni, vi, vi, vi.

Var finns du?

Inga kommentarer: