fredag 3 juni 2011

Prinsessan och grodan

Lästips: av Hanne Holstrup "Prinsessan och Grodan". På danska Kaereste-billeder vilket tycks mig klockrent, och vackert: bilden av den andra - och dig själv (min tolkning). Jag tror att jag läste den för länge sedan men den känns ny, berör där jag är. Välskriven, mer de första delarna. Undantaget som bekräftar regeln när det gäller "självhjälpslitteratur".

Undertiteln är Om kärlek, parförhållanden och utveckling. Exemplen är parförhållanden men jag tänker att den har mycket att säga allmänmänskligt. Jag kan hitta mig själv i alla de olika karaktärerna som hon beskriver.:-) Jag gillar också att hon lyckas förklara psykologisk teori på ett lätt sätt och inte patologiserar som psykologer lätt gör.

På sidan 20 står: "Kärleken är oumbärlig. Alla behöver den. Det är varken sentimentalitet eller romantisk barnslighet när vi ger den så stor betydelse. Den upphäver vår existentiella ensamhet och den konfronterar oss med den. Den ger oss möjlighet att vara helt och hållet dem vi är och samtidigt möta den andra som hon/han är. Och det mötet skänker mening."

Inga kommentarer: