måndag 19 september 2011

Vem som kastar av vem

I Sydis går att läsa om en pojke som blivit avkastad från ett tåg. I förra veckan blev en tågvärd nästan avkastad.

Är det någon slags "kast med liten person", kasta först som sist, kastar bäst som sist, betalar men kan inte visa, kräver att visa någon som har betalat, kräver att visa någon som inte har betalat? Den som är argast eller starkast eller har mest makt har rätt att kasta av någon från ett tåg? Är det mer rätt att kasta av ett barn? Är det mer rätt att kasta av en anställd? Är det mer eller mindre rätt att kasta av någon från ett stillastående tåg eller ett körande tåg? Hur kommer det sig att avkast blev en "bra" sanktion? Finns det några möjligheter att komma till rätta med att man bör betala när man åker tåg? Finns det några möjligheter att hitta ett rimligt sätt att vara tillsammans med andra?

Kan vi komma överens om att kasta av personer från tåget är något vi inte gör?

1 kommentar: