tisdag 13 mars 2012

Överrumplande många ord

Det finns många ord. En del använder vissa ord mer än andra. Vissa räknar andras ord. Märker ord. Struntar i ord. Ser ord. Hör ord. Tolkar ord. Övertolkar ord. Ord, Ord, Ord, ORD.

Fast egentligen var det inte vad jag skulle skriva om. Jag har slagit upp några ord i min ordbok, igen.

Kokettera: uppträda kokett, försöka göra sig intressant genom att tydligt framvisa vissa av sina egenskaper. Detta ord kan jag nog ibland blanda ihop med:

Raljera: skämta på ett ironiskt och respektlöst sätt.

Slutligen, som jag känt mig den senaste tiden, först positivt och sedan dalande till mer trist negativ nivå:

Överrumpla: plötsligt och oväntat träffa på (ngn) så att vederbörandes handlingsförmåga (tillfälligt) förloras.

Om någon till nöds undrar på vilket sätt dessa ord hör ihop eller varför jag överhuvudtaget skrivit om dem så kan man gärna mejla eller messa mig om detta!:-) Kanske kan man på något
sätt finna en koppling.

Inga kommentarer: