torsdag 6 november 2008

Litteraturhistorien

Om Oidipus skrivs i Källan: "Oidipus - han som inte förstår det alla andra förstått. Kanske är det särskilt grymt att få sina ögon öppnade efter alla andra - när det redan är för sent."

Det man inte vet har man ont av. Möjligen för sent.

Men vill vi möta ödet som sanningssägande Sokrates?
Eller placeras som the mad woman in the attic?
Budbärare skjuter man lätt. Besvärligheter landsförvisas.

Nej, le, le, le trampa i den milda nyponsoppan!

Inga kommentarer: