tisdag 23 februari 2010

Kalla dig vad du vill?

Man får kalla sig psykolog om man är legitimerad psykolog och inom hälso- och sjukvården anställs endast legitimerade psykologer.

I övriga samhället finns det inte motsvarande krav på kompetens, utbildning och kunskaper, för att psykologiskt behandla. Visst finns det många duktiga personer, samtalspersoner, coacher, mentorer, psykologiska rådgivare, samtalsterapeuter, psykologiska/samtals/behandlare osv men vad har du för garanti och trygghet och kvalitetsmått på en självutnämnd person? Du kan inte veta om just den som du har framför dig som säger att den är jätteduktig är just "jätteduktig" (vad det nu är för mått).

Ett förslag är att släppa marknaden, utanför hälso- och sjukvården, fullständigt fri! Kalla dig vad du vill! Psykolog om du har gått psykologutbildningen. Nåt annat om det känns bättre. Men behöver du vara legitimerad psykolog på till exempel arbetsförmedlingen? Ta bort kravet på ptp och därmed legitimationen om du inte ska arbeta inom hälso- och sjukvården!

Inom hälso- och sjukvården ska följande gälla: en legitimerad psykolog, som är en skyddad titel, anger att personen har genomgått en femårig generalistutbildning vid ett svenskt universitet som heter psykologprogrammet. Och att utbildningen har omfattat en godkänd praktik inom hälso- och sjukvården samt en godkänd ptp-tjänstgöring inom hälso- och sjukvården.

Inga kommentarer: