måndag 22 februari 2010

Psykologisk kompetens

När jag vill ha psykologisk behandling väljer jag en psykolog. När jag vill ha psykoterapi väljer jag en psykoterapeut.

Nu är det ju så att jag läser till psykolog (vari ingår grundläggande, s k steg 1, psykoterapiutbildning i både kognitiv och psykodynamisk inriktning). Till det yrke som står för psykologisk kompetens. Hade jag velat bli något annat hade jag valt det.

I min psykologutbildning ingår massor av olika kurser. Biologi, statistik, kognition, samtalsträning, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, testning, klientkontakter, sociologi, socialpsykologi, grupper och social påverkan, juridik, psykopatologi (bedömning och behandling, utredning och åtgärder), neuropsykologi, (bedömning och behandling, utredning och åtgärder), psykoterapi och dess teori, metod och tillämpning - behandlingsteori: psykodynamisk, kognitiv, barn och familj, nätverk och grupp, integration teori och metod, handlett klientarbete under två år i både psykodynamisk och kognitiv inriktning, praktik, vetenskapsteori, forskningsmetod, arbets- och organisationspsykologi, interventioner i grupper och organisationer, profession och etik och fördjupning, psykologexamensuppsats. Och en mängd praktiska tillämpningsövningar. Och detta är bara en lista på några rader som inte gör rättvisa åt den bredd och det djup i kunskaper och kompetenser som jag förhoppningsvis kommer att tillägna mig under fem år.

Inga kommentarer: