söndag 6 april 2008

Integritet

Integritet betyder okränkbarhet, oberoende.
Integritet definieras som en "upplevelse" av helhet, att kunna se sig själv som både ond och god. Integritet är förmågan att knyta an till omvärlden och uppleva sammanhang i livet. En människa som har integritet står ut med osäkerhet. Gör man det, så vet man en del om sig själv.
Integritet inbegriper uppriktighet och hederlighet.
Det händer att vi konfronteras med andras moraliska värderingar som vi inte kan acceptera. Våra värderingar skiljer sig från deras, det kan vi acceptera. Genom att handla med integritet gör vi det svårt för den som vill kränka oss. Det betyder att vi föregår med gott exempel, sätter gränser och säger nej.
Integritet innebär att veta sina mål, handla efter sin övertygelse och att stå emot påtryckningar. Om man har en stark integritet så värnar man om det egna jaget och låter sig inte påverkas varken negativt eller positivt av andra utan man vet vad som är rätt för en själv och följer det utan problem.
Källa: Wikipedia

Inga kommentarer: