onsdag 3 september 2008

Apropå gener och sånt där

Läser i Psykiatri. En orienterande översikt av Sten Levander m fl : "Sexualitetens biologiska sida ska alltså dela rum med psykologiska, sociala och normativa komponenter i människans värld. Därvidlag kan problem uppstå. De flesta problem kan lösas genom människans enorma förmåga till flexibel inlärning som ersätter djurens fasta beteendeprogram."

Man kan alltså hävda biologistiska förklaringar till människors beteende.

Samtidigt kan man framhålla ett flexibelt val av graden av förfining om vad vårt primitiva arv ska spela för roll för vårt samtida leverne.

Modern medveten människa?

Inga kommentarer: